Regelgeving Update ZZP’er

Nieuwe regels voor de zzp’er grotendeels uitgesteld (informatie uit Elseviers weekblad/Belasting update)

Het grootste deel van de nieuwe regels voor een zelfstandige zonder personeel (zzp’er) zal niet voor 2020 klaar zijn. De enige maatregel die al begin 2019 in werking moet treden, is een verduidelijking van het begrip “gezagsverhouding”.

Voor de aanwezigheid van een dienstbetrekking is vaak beslissend of er een gezagsverhouding bestaat tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer.

Er is daarom besloten om per 1 januari 2019 in elk geval het “gezagscriterium” te verduidelijken in een nieuwe bijlage bij het Handboek loonheffingen.

Het is vrijwel onmogelijk algemene regels vast te stellen, omdat het bestaan van een gezagsverhouding afhankelijk is van meerdere omstandigheden. Van belang zijn bijvoorbeeld ook de werktijden en de locatie waar de werkzaamheden plaatsvinden. De nieuwe bijlage geeft dan ook vooral handvatten, en voorbeelden, op basis van rechterlijke uitspraken. Met deze handvatten en voorbeelden kunnen opdrachtgevers en opdrachtnemers beoordelen wanneer er sprake is van een gezagsverhouding. In de bijlage staat ook wanneer de rechter vindt dat er een gezagsverhouding ontbreekt.

Webmodule voor de zogenoemde opdrachtgeversverklaring

Een van de maatregelen is de mogelijkheid om een “opdrachtgeversverklaring” aan te vragen na het invullen van een online vragenlijst (webmodule). Deze opdrachtgeversverklaring vervangt niet het vooroverleg met de Belastingdienst over de aanwezigheid van een dienstbetrekking, deze mogelijkheid blijft bestaan.


Mariposam.nl gebruikt cookies onder andere om de website te analyseren en te verbeteren, voor social media en om er voor te zorgen dat je voor jou relevante artikelen te zien krijgt. Je geeft, door gebruik te blijven maken van deze website of door hiernaast op akkoord te drukken, aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies op de websites van Mariposam.nl. Wil je niet alle soorten cookies toestaan, klik dan op “Cookie instellingen aanpassen”.