Overeenkomst en voorwaarden Mariposam

 

1. Begrippenbepaling:

1.1 Opdrachtnemer: Mariposam

1.2 Opdrachtgever: Klant

 

2. Totstandkoming overeenkomst

2.1 Overeenkomst komt tot stand door mondelinge afspraken, tenzij anders overeengekomen.

2.1 Beide partijen zijn gerechtigd de overeenkomst mondeling te beëindigen, tenzij anders

afgesproken.

 

3. Opslaan gegevens

3.1 De gegevens die wij van u ontvangen en nodig zijn voor het verwerken van uw administratieve

en fiscale zaken slaan wij op 2 beveiligde systemen op.

3.2 Bij datalekken zullen wij u, indien van toepassing, meteen informeren, waarop u zelf eventuele

maatregelen kunt nemen

3.3 De datalekken waarover u door ons geïnformeerd bent, en waar u zelf maatregelen voor kunt

nemen, vallen onder uw eigen verantwoordelijkheid.

 

4. Prijs

4.1 Prijsafspraak omhelst een uurtarief, excl. btw.

4.2 De overeengekomen prijs wordt aangegaan voor het huidige kalenderjaar.

 

5  Betalingsvoorwaarden

5.1 Betaling dient op onze rekening bijgeschreven te zijn binnen 7 dagen na factuurdatum.

5.2 Het overschrijden met 7 dagen van de betalingstermijn geldt automatisch als een verzuim conform

BW 6:83.

5.3 Bij het overschrijden van deze termijn kan op de herinneringsfactuur of op de volgende factuur

maximaal 3 % van het bedrag extra in rekening gebracht worden.

Tevens worden  de werkzaamheden opgeschort tot betaling op de bankrekening is binnen gekomen.

 

6.Leveringsvoorwaarden.

  • De verantwoording van het resultaat van de werkzaamheden berust bij de klant.
  • Er worden geen gegevens doorgegeven aan anderen ( fiscus, CBS e.a.) zonder toestemming van de klant, behoudens wettelijke bepalingen. (AWR art.10.a)
  • Prijsafspraak : ……………..
  • Wijziging m.b.t. prijsafspraak worden minimaal twee  maanden  voorafgaand aan wijziging schriftelijk gemeld aan klant.
  • Declaratie geschiedt  per maand indien er werkzaamheden zijn verricht.

Mariposam.nl gebruikt cookies onder andere om de website te analyseren en te verbeteren, voor social media en om er voor te zorgen dat je voor jou relevante artikelen te zien krijgt. Je geeft, door gebruik te blijven maken van deze website of door hiernaast op akkoord te drukken, aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies op de websites van Mariposam.nl. Wil je niet alle soorten cookies toestaan, klik dan op “Cookie instellingen aanpassen”.