Met deze pagina hopen we de onduidelijkheden te beperken door een uitleg te geven over de meest voorkomende termen in de belastingwereld.

 

I.v.m. het verdwijnen van de VAR en de  komst van de DBA  vanaf 1-7-2016 een link naar een blog van een collega inzake deze wijziging. DBA de oude VAR in een nieuw jasje.  Wordt nog steeds niet gehanthaafd in 2019.

 

Belastingplichtige Een natuurlijke- of rechtspersoon die in Nederland woont of in Nederland inkomen geniet
Verzamelinkomen Alle “gelden”, in elke vorm, die voordeel opleveren, minus de geoorloofde aftrekposten
Aftrekposten Kosten die gemaakt zijn en fiscaal in mindering gebracht mogen worden op het verzamelinkomen: bijv. rente hypotheek Eigen Woning, Ziektekosten
Eigenwoningforfait Bedrag wat een “eigenwoning” eigenaar bij het inkomen dient op te tellen
Hypotheekrente-aftrek Deze aftrek vermindert het verzamelinkomen, waardoor minder belasting verschuldigd is.
Eigen woning Koopwoning is hoofdverblijf
Box 1,2,3 Onderdelen in de verdeling van verzamelinkomen, met verschillenden belastingtarieven
Belastingschijven Verdeling van inkomen van box 1 met verschillende belastingtarieven
Heffingskortingen Vermindering van de “te betalen” belasting
Kwalificerend buitenlands belastingplichtige Persoon die in Buitenland woont, maar voor 90% of meer inkomen uit Nederland geniet.
Fiscaal partner Voor de belastingberekening en voor de toeslagberekening partners.
Toeslag partner Voor de toeslagberekening partners

 

Woonomstandigheid
Fiscaal partner
Toeslagpartner
Gehuwd, geregistreerd Ja Ja
Op het zelfde adres ingeschreven:
Notarieel samenlevingsovereenkomst Ja Ja
Samen een kind Ja Ja
Erkenning van een kind van de partner Ja Ja
Minderjarig kind van een van beiden staat ook ingeschreven Ja Ja
Partner voor de pensioenregeling Ja Ja
Meerderjarige samenwonenden, mits : Ja (alleen HT)
Geen kind of ouder
Langer dan 6 maanden
Vanaf scheidingsaanvraag geen partners meer, mits niet op hetzelfde woonadres ingeschreven.

 

Kamer van Koophandel: 14089974


Mariposam.nl gebruikt cookies onder andere om de website te analyseren en te verbeteren, voor social media en om er voor te zorgen dat je voor jou relevante artikelen te zien krijgt. Je geeft, door gebruik te blijven maken van deze website of door hiernaast op akkoord te drukken, aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies op de websites van Mariposam.nl. Wil je niet alle soorten cookies toestaan, klik dan op “Cookie instellingen aanpassen”.